• Buletin de identitate/Carte de identitate.
  • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate.
  • Dovada calității de asigurat:

– card de sănătate; (obligatoriu de la 01/09/2015)

– adeverință de la casa de asigurări

 

CARDUL NATIONAL DE SANATATE

 

Avand in vedere prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1032/564/2015, precum si a Ordinului CNAS nr. 588/18.08.2015, incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul national de sanatate devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani.

 

Modul de acordare a serviciilor medicale incepand cu data de 1 septembrie:

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifice daca  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html  sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sanatate.

 

Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia. Furnizorii vor verifica pe aplicatia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat.

 

Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la CAS, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana  la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

 

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la CAS in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servcii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

 

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

 

Daca dupa data de 1 mai 2015 asiguratii al caror card era emis au avut acces la servicii medicale cu sau fara card, incapand cu data de 1 septembrie 2015, toti asiguratii care au intrat in posesia cardurilor sau ale caror carduri se afla predate la casele de asigurari vor avea acces la servicii decontate in sistem doar in baza cardului de sanatate.

 

Sari la conținut