Comunicat de presa – RADIOLOGIE

[21 decembrie 2023]

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT ” CREȘTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE”, COD SMIS 2014+ 153009

BENEFICIAR: Municipiul Câmpulung Moldovenesc a semnat în luna septem-brie 2022 Contractul de finanțare nr. 1703 / 16.09.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Axa prioritară: 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

Număr apel de proiecte: POIM/963/10/1

Cod SMIS: 153009

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, acesta presupunând extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii, a instalațiilor electrice, de fluide medicale, de ventilare și de tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19 Ia nivelul unității sanitare Publice Municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Obiective specifice ale proiectului:

Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE” are ca obiect consolidarea capacității de reacție Ia criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin reabilitarea secției de boli infecțioase (Corpul D) a Spitalului

Municipal Câmpulung Moldovenesc. Astfel investiția presupune următoarele lucrări de investiție:

 • Lucrări de instalații pentru creșterea gradului de securitate Ia incendii:
 • realizarea unei instalații de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală;
 • realizarea unei instalații de detectare, semnalizare și alarmare, în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă;
 • achiziția și montajul unui echipament de detectare, semnalizare și avertizare
 • incendii;
 • Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale:
  • înlocuire instalație de iluminat și prize, montare corpuri de iluminat cu LED, cu consum redus de energie;
  • montare sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire, ceea ce presupune practicarea în pereții exteriori ai saloanelor a unor găuri forate (carotate) de diametru 150 mm;
  • înlocuire instalație de fluide medicale (alimentare cu oxigen);
 • procurare și montaj rampe de alimentare cu fluide medicale multifuncționale;

Perioada de implementare:

Perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, respectiv între 01.06.2021 și 31.12.2023.

Valoarea contractului de finanțare:

Valoarea totală a proiectului este de 3.094.882,66 lei, din care valoarea cofinanțării UE de 3.094.882,66 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020.

Date de Contact:

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 Decembrie, nr. 2, județul Suceava, cod poștal 725100, România, telefon 0230314425, fax 0230314725, poștă electronică:

primaria@campulungmoldovenesc.ro

Sari la conținut