PROIECT: ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE”

PROIECT: ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE”,

COD SMIS 2014+ 153009

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020

Axa prioritară: 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

Număr apel de proiecte: POIM/963/10/1

Cod SMIS: 153009

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, acesta presupunând extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii, a instalațiilor electrice, de fluide medicale, de ventilare și de tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19, la nivelul unității sanitare publice din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Obiective specifice ale proiectului:

Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE” are ca obiect consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin reabilitarea Secției de boli infecțioase (Corpul D) a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele lucrări de investiție:

1) Lucrări de instalații pentru creșterea gradului de securitate la incendii:

  • realizarea unei instalații de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală;
  • realizarea unei instalații de detectare, semnalizare și alarmare, în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă;
  • achiziția și montajul unui echipament de detectare, semnalizare și avertizare incendii.
  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale:

– înlocuire instalație de iluminat și prize, montare corpuri de iluminat cu LED, cu consum redus de energie;

– montare sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire;

– înlocuire instalație de fluide medicale (alimentare cu oxigen);

– procurare și montaj rampe de alimentare cu fluide medicale multifuncționale.

Perioada de implementare:

Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, respectiv între 01.06.2021 și 31.12.2023.

Valoarea contractului de finanțare:

Valoarea totală a proiectului este de 3.094.882,66 lei, din care valoarea cofinanțării UE de 3.094.882,66 lei.

Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Date de Contact: Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 Decembrie, nr. 2, județul Suceava, cod poștal 725100, România,

telefon                 0230314425,                 fax                0230314725,                 poștă                electronică:

primaria@campulungmoldovenesc.ro

Sari la conținut