Comunicat de presa AMBULATORIU

COMUNICAT DE PRESA

Data:

Finalizarea proiectului : „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Suceava

 

MINISTERUL SANATATII/Unitatea de Implemenatre și Coordonare Programe în parteneriat cu:

 • SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMOR

In calitate de beneficiar, a implementat începând cu 17.03.2014  și având ca termen de finalizare data 30.11.2019,, cod SMIS 125387 pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Suceavafinanțat prin programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea: A – Ambulatorii; Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni-Nefinalizate-COD APEL 420/8. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea si tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi si eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sanitare publică la nivel național, regional si local.

 • Rezultate așteptate: Prin implementarea proiectului activitatea medicală desfășurată în unități sanitare care beneficiază de dotări și/sau lucrări va fi eficientizată. Aceasta constă în creșterea capacității de tratarea a persoanelor oferind servicii medicale îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente, prin înnoirea gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau prin îmbunătățirea infrastructurii unității.

Valoarea totală a proiectului este de 30.245.164,37 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 21.171.615,07 lei.

Defalcarea pe parteneri a valorii totale a proiectului:

 • 769.578,23 lei pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • 307,99 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • 543,77 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • 734,38 lei pentru SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMOR

Perioada de implementare a proiectului este de 69 luni, respectiv între data de 17.03.2014 și data de 30.11.2019.

 • Rezultatele proiectului: Ca urmare a implementării proiectului, Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc a beneficiat de dotări cu echipamente și dispozitive medicale care au sporit calitatea serviciilor medicale.
 • Creșterea calității actului medical a sporit gradul de încredere și satisfacție, astfel încât a crescut numărul de persoane beneficiari ai serviciilor medicale, îmbunătățind starea de sănătate la nivel local și regional.
 • Impactul proiectului îl constituie creșterea gradului de adresabilitate la nivel local și regional, eficientizarea activității de prevenire și diagnosticare precoce a diferitelor afecțiuni.
 • Îmbunătățirea asistenței medicale ambulatorii contribuie la reducerea inechității în sistemul de sănătate și la o distribuție geografică echitabilă a serviciilor.
 • Dotarea cu echipamente pentru creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale face parte din Strategia Națională Sănătate 2014 – 2020.

 

Date de contact:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, tel. 0727/057184, e-mail: contabilsef@spitalcampulungmoldovenesc.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

 

Comunicat de presa CPU

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finalizarea proiectului : Imbunătățirea accesului populației din județul Suceava la servicii medicale de urgență

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII/Unitatea de Implementare și Coordonare Programe în parteneriat cu:

 • SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • SPITALUL MUNICIPAL ”SF. DOCTORI COZMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI
 • SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI

In calitate de beneficiar, a implementat începând cu 01.01.2014  și având ca termen de finalizare data 31.12.2019 proiectul, cod SMIS 125386 pentru proiectul Îmbunătățirea accesului populației din județul Suceava la servicii medicale de urgență”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară  8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență; Operațiunea: B – Unități de primiri urgențe; Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni-Nefinalizate-COD APEL 422/8.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi si eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sanitare publică la nivel național, regional si local.

 • Rezultate așteptate: Prin implementarea proiectului activitatea medicală desfășurată în unități sanitare care beneficiază de dotări și/sau lucrări va fi eficientizată. Aceasta constă în creșterea capacității de tratarea a persoanelor oferind servicii medicale îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente, prin înnoirea gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau prin îmbunătățirea infrastructurii unității.

Valoarea totală a proiectului este de 49.827.935,24 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 34.879.554,75 lei.

Defalcarea pe parteneri a valorii totale a proiectului:

 • 409.977,26 lei pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • 542.080,05 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • 339,30 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • 234,43 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 • 794.304,20 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COZMA ȘI DAMIAN” RĂDĂUȚI
 • Rezultatele proiectului: : Ca urmare a implementării proiectului, Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc a beneficiat de dotări cu echipamente și dispozitive medicale care au sporit calitatea serviciilor medicale.
 • Creșterea calității actului medical a sporit gradul de încredere și satisfacție, astfel încât a crescut numărul de persoane beneficiari ai serviciilor medicale, îmbunătățind starea de sănătate la nivel local și regional.
 • Impactul proiectului îl constituie creșterea gradului de adresabilitate la nivel local și regional, eficientizarea activității de prevenire și diagnosticare precoce a diferitelor afecțiuni.
 • Îmbunătățirea asistenței medicale de urgență contribuie la reducerea inechității în sistemul de sănătate și la o distribuție geografică echitabilă a serviciilor.
 • Dotarea cu echipamente pentru creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale face parte din Strategia Națională Sănătate 2014 – 2020.

 

 

 

Date de contact:

Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, tel. 0727/057184, e-mail: contabilsef@spitalcampulungmoldovenesc.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

Programul conferintei „Zilele Medicale Câmpulungene”

Vezi aici in format PDF.

CONFERINȚA “ZILELE MEDICALE CÂMPULUNGENE”
Ediția I
Data: 6-7 iunie 2019
Locaţia: Casa Baciu, com. Fundu Moldovei, judeţ Suceava

PROGRAM CONFERINȚĂ
Joi, 06 iunie 2019 – Casa Baciu, com. Fundu Moldovei

Sesiuni lucrări 1
Moderatori:
Dr. Paula Codreanu, medic specialist neurologie, doctor in ştiinţe medicale, Şef secție Neurologie, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc
Dr. Iulia Boaru, medic primar reumatologie, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc

Joi, 06 iunie 2019 Tema Speaker
14.00-14.30 Benfotiamina – potential terapeutic multiplu Dr. Paula Codreanu, medic specialist neurologie, doctor în ştiinte medicale
14.30-15.00 Managementul şi tratamentul rănilor în mediul umed Dr. Gavril Mihali, medic primar dermatovenerologie
15.00-15.30 Inima şi bolile reumatismale Dr. Iulia Boaru, Medic primar reumatologie
15.30-16.00 Pacienţii hipertensivi diferiţi, soluţii terapeutice diferite Dr. Dana Timiş, medic specialist cardiologie
16.00-16.30 Pauză de cafea

Sesiuni lucrări 2
Moderatori:
Prof. Dr. Anca Zbranca, medic primar dermatovenerologie, UMF “Gr.T. Popa” Iaşi
Prof. Dr. Monica Hăncianu, Prorector UMF “Gr.T. Popa”
Dr. Gavril Mihali, medic primar dermatovenerologie, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc
Joi, 06 iunie 2019 Tema Speaker
16.30-17.00 Noutăţi in fotoprotecţie Dr. Daniela Vasiluţ, medic primar dermatologie
17.00-17.30 Îmbătrânirea cutanată Prof. Dr. Anca Zbranca, medic primar dermatolog
17.30-18.00 Beneficii pentru sănătate în formule inovatoare Prof. Dr. Monica Hăncianu
18.00-18.30 Hiperpigmentarea – o experiență unică pentru rezultate fără pete Dr. Gavril Mihali, medic primar dermatovenerologie
19.00 Deschiderea conferinţei

Vineri, 07 iunie 2019 – Casa Baciu, com. Fundu Moldovei
Sesiuni lucrări 1
Moderatori:
Dr. Cătălina Helici, Medic specialist cardiologie, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc
Dr. Adrian Lebădă, medic specialist boli infecţioase, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc
Vineri,
07 iunie 2019 Tema Speaker
11.00-11.30 Magneziul si acidul orotic – beneficii in tratamentul cardiovascular Farm. Sabin Blaj
11.30-12.00 Utilizarea defibrilatorului în situaţii de urgenţă Dr. Cătălina Helici, medic specialist cardiologie
12.00-12.30 Fotoprotecţie pentru toate tipurile de piele Dr. Mihaela Vasiliu, medic specialist dermatologie
12.30-13.00 Nefrectomia parțială în tratamentul tumorilor renale Dr. Andrei Ionuţ Tomuţă, Medic urolog
13.00-14.00 Pauză de prânz

Sesiuni lucrări 2
Moderatori:
Prof. Dr. Antoniu Petriş, medic primar cardiolog, Spitalul universitar „Sfântul Spiridon” Iaşi
Dr. Adrian Cosinschi, medic primar medicină internă, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc
Prof. Dr. Diana Cimpoieşu, Spitalul universitar „Sfantul Spiridon” Iaşi
Vineri,
07 iunie 2019 Tema Speaker
14.00-14.30 Managementul infecţiilor de tract urinar Dr. Nucu Marica, medic urolog
14.30-15.00 Noi modalităţi de tratament a litiazei renale – ureteroscopia flexibilă Asist. univ. Dr. Mihai Suciu, medic specialist urolog
15.00-15.30 Tratamentul anticoagulant al TEV Dr. Antoniu Petriş, medic primar cardiolog
15.30-16.00 Resuscitarea cardiorespiratorie Prof. Dr. Diana Cimpoieşu
16.00-16.30 Pauză de cafea

Sesiuni lucrări 3
Moderatori:
Dr. Dana Turliuc, medic primar neurochirugie, Sef lucrări, doctor în ştiinţe medicale
Prof. Dr. Şerban Turliuc, medic primar psihiatru, Institutul de Psihiatrie Socola, UMF “Gr.T. Pop” Iași
Dr. Lucian Paziuc, medic primar psihiatru, doctor în ştiinte medicale, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
Vineri,
07 iunie 2019 Tema Speaker
16.30-17.00 Actualităţi în patologia neurochirurgicală Dr. Dana Turliuc, medic primar neurochirurgie
17.00-17.30 Actualităţi în sindromul depresiv Prof. Dr. Şerban Turliuc, medic primar psihiatrie
17.30-18.00 Vitamina D – Vitamina soarelui Dr. Rodica Boca, medic primar medicină de laborator
18.00-18.30 Noutăţi în tratamentul alergiilor Dr. Narcisa Prodan, medic primar alergologie-imunologie clinică
18.30-19.00 Inchiderea conferintei

Informatii suplimentare – Conferinta „Zilele Medicale Câmpulungene”

Stimați colegi medici, farmaciști și asistenți medicali,

Revenim cu informații legate de organizarea și înscrierea la

Conferinta „Zilele Medicale Câmpulungene”

I . Informatii generale

Organizatori:

 1. Asociația EHO Romania
 2. Dorna Medical
 3. Colegiul Medicilor din România, Filiala Suceava
 4. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc
 5. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Dupa cum am menționat  în primul anunț, organizăm Conferința ,,Zilele medicale Câmpulungene”, sub patronajul Colegiului Medicilor ,filiala Suceava, în perioada 6-7 iunie 2019.

La manifestare vor susține lucrări științifice lectori de prestigiu de la U.M.F Iași si U.M.F Cluj-Napoca

Manifestarea va avea loc la Casa Baciu, din localitatea Fundu Moldovei și va fi creditată E.M.C de Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor și OAMGMAMR.

Locația : Adresa: Strada SECARI Nr. 4, Fundu Moldovei, județul SUCEAVA

Telefon: 0720.944.914, 0722 261 991

Facebook: www.facebook.com/casabaciu

Formular de înscriere

 Taxa de participare(în lei)

Data Medici primari /specialiști și Farmaciști Medici pensionari și rezidenți (care nu sunt în activitate) Asistenți medicali Însoțitori
Până pe 20.05.2019 250 RON 150 RON 150 RON 100 RON
După 20.05.2019 300 RON 150 RON 150 RON 100 RON

Taxa va asigura participarea la lucrări, mapa conferinței, cocktail de primire, masă prânz 07.06.2019 și gala dinner. Taxă însoțitor, ce include cocktail de primire și gala dinner-100 RON;

Primirea mapei conferinței este condiționata de înscrierea până pe 20 mai 2019.

 Plata taxei de participare se face în contul: Asociația ECHO România – RO92BRDE340SV03253583400  CUI 12948276 cu mențiunea ,,Taxă participare conferință’’.

II. Președintele Manifestării Științifice:

                                                     Dr. Gavril  Mihali

                                 Comitetul de organizare:

Dr. Adrian Cosinschi

Dr. Petronela Paziuc 

Dr. Paula Codreanu

Dr. Adrian Lebădă

As. Cozma Maria

As. Sava Cornel

Tatiana CiuntuDorna Medical

Aurica StanDorna Medical

Adresa de contact:

E-mail: g.mihali@yahoo.com

Telefon 0740/073619

Web: www.spitalcampulungmoldovenesc.ro

Link:Asociatia ECHO România

Date bancare:

Asociația ECHO Romania

Cont IBAN:RO92BRDE340SV03253583400

CUI 12948276

Cu stima,

  Presedinte conferinta medicala, dr.Gavril Mihali

„Zilele Medicale Câmpulungene”, 6-7 iunie 2019


„Zilele Medicale Câmpulungene”, 6-7  iunie 2019

Dragi colegi, parteneri  și colaboratori, onorați invitați,

La început de Cireșar, gândurile noastre se îndreaptă către dumneavoastră cu cea mai mare consideraţie şi respect. Astfel că, suntem onoraţi să vă invităm la prima ediţie a conferinţei „Zilele Medicale Câmpulungene”, manifestare științifică care va avea loc în perioada 6-7  iunie 2019, în ținutul de poveste al Bucovinei.

Aşa cum bine ştiţi, schimbul de informaţii și colaborarea strânsă între profesioniști generează evoluție și inovație în aria noastră de activitate. Tocmai de aceea, suntem convinşi că va fi o adevărată provocare participarea dumneavoastră la eveniment.

Conferința „Zilele Medicale Câmpulungene” este organizată de Asociația „Echo România”, reprezentată  dr. Gavril Mihali, medic primar Dermato-Venerologie, sub patronajul Colegiului Medicilor din România, Filiala Suceava, în parteneriat cu Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Dorna Medical, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Suceava (OAMGMAMR) și Colegiul Farmaciștilor Suceava. În cadrul manifestării, vor conferenția lectori de prestigiu din Universitățile de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași, și „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca. Tema aleasă va fi una de actualitate şi de mare importanţă pentru sănătatea publică în general.

Evenimentul va fi onorat de patronajul universităților menționate și se adresează medicilor, indiferent de specializare, farmaciștilor și asistenților medicali. Conferința medicală ”va fi creditată de către Colegiul Medicilor România cu credite EMC pentru toți participanții.

Vă așteptăm cu drag în Bucovina!

Cu respect, președintele Comitetului de Organizare a Conferinței „Zilele Medicale  Câmpulungene”,

Dr. Gavril Mihali

Contact: 0740073619/ g.mihali@yahoo.com

*Vom reveni cu informații suplimentare despre programul științific, perioada înscrierilor și taxa de participare.

Sari la conținut