ORDIN Nr. 1829/2020 – pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2

OMS nr. 1070 MAI/94/MFP 2087/2020 din 11 iunie 2020- privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

Ordinul nr. 1309 din 21.07.2020 – privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2

LEGE Nr. 56/2020 din 15 mai 2020 -pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  Nr. 23/2020 din 4 februarie 2020 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

ORDIN Nr. 487/2020 din 23 martie 2020 – pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

ORDIN  Nr. 502/417/2020 din 26 martie 2020 – pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Legea nr. 19/2020 – privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ORDIN Nr. 414/2020 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

ORDIN Nr. 436/2020 din 13 martie 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată – Codul muncii

ORDIN Nr. 5/2020 din 9 ianuarie 2020 –  privind aprobarea modului de administrare, finanțare şi implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii şi terapie intensivă nou-născuți

ORDIN Nr. 1529 din 13 decembrie 2013 – privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

ORDIN Nr. 398 din 20 martie 2019 – pentru aprobarea Ghidului privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public

LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 – privind reforma în domeniul sanatatii – Text actualizat la 28 august 2015

LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului

ORDIN Nr. 1284 din 17 decembrie 2012 – privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice

ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005 *** Republicat – pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

ORDIN Nr. 145 din 11 februarie 2015 – pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

ORDIN Nr. 146 din 11 februarie 2015 – privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

HOTĂRÂRE Nr. 1103 din 10 decembrie 2014 – pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitar

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației

ORDIN Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 – privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordin nr. 1365 din 25/07/2008 – privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

HOTĂRÂRE Nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

ORDIN Ministerul Sanatatii Nr. 398 din 21 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului privind siguranta pacientului in anestezie-terapie intensiva

HOTĂRÂRE nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobare a Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

LEGE nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Sari la conținut