CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE

 

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

 1. a) spitalizare continuă;
 2. b) spitalizare de zi.

INTERNAREA IN SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC SE FACE ASTFEL:

 • prin Compartimentul Primire Urgențe – pentru urgențele medicale
 • cu bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie
 • cu bilet de trimitere de la medicul specialist din Ambulatoriu

Menţionăm că toate internările se fac in concordanţă cu structura de secţii și compartimente pe specialităţi a spitalului. 

ACTE NECESARE LA INTERNAREA IN SPITAL:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist;
 • Cardul National de sanatate / Card European / Adeverinta inlocuitoare de card
 • Buletin de identitate / Cartea de identitate / Pasaport / Certificat de nastere – original.
 • Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
 • Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.
 • Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)
 • Şomeri: Adeverinţă / xerocopie după carnetul de şomaj
 • Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat
 • Copii sub 18 ani: Certificat de naştere
 • Elevi / Studenţi: Adeverinţă de la liceu/facultate (copie xerox)
 • Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon
 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
  • Adeverinţă de la unitate fiscală / primărie că nu are venit
  • Chitanţa privind plata asigurării medicale

Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, şi bolile psihice acutizate.

 

INFORMAȚII  PRIVIND  EXTERNAREA

 

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare;
un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.
Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informaţii scrise despre:

– afecţiunea de care suferă,
– planul de tratament,
– posibile complicaţii,
– regimul igieno-dietetic,
– obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
– prezentarea de urgentă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.

 • Pacientul va primi de asemenea informații despre monitorizarea şi evaluarea afecțiunii, astfel:

– ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
– ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecțiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
– respectarea planului terapeutic şi de viață.

Sari la conținut