CONDITII DE INTERNARE CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE

 

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

 1. a) spitalizare continuă;
 2. b) spitalizare de zi.

INTERNAREA IN SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC SE FACE ASTFEL:

 • prin Compartimentul Primire Urgențe – pentru urgențele medicale
 • cu bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie
 • cu bilet de trimitere de la medicul specialist din Ambulatoriu

Menţionăm că toate internările se fac in concordanţă cu structura de secţii și compartimente pe specialităţi a spitalului. 

ACTE NECESARE LA INTERNAREA IN SPITAL:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist;
 • Cardul National de sanatate / Card European / Adeverinta inlocuitoare de card
 • Buletin de identitate / Cartea de identitate / Pasaport / Certificat de nastere – original.
 • Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
 • Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.
 • Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)
 • Şomeri: Adeverinţă / xerocopie după carnetul de şomaj
 • Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat
 • Copii sub 18 ani: Certificat de naştere
 • Elevi / Studenţi: Adeverinţă de la liceu/facultate (copie xerox)
 • Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon
 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
  • Adeverinţă de la unitate fiscală / primărie că nu are venit
  • Chitanţa privind plata asigurării medicale

Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, şi bolile psihice acutizate.