Comitetul director

2015 2016 2017 2020


 

Consiliul de administraţie

2015 2016 2017 2020


 

Consiliul de etică

Decizie

Informări 1, 2


 

Bugetul de venituri şi cheltuieli

2015, 2018, 2019, 2020, 2021


 

Structura organizatorică

2015 2017


 

Organigrama

2015 2020


 

Contracte cu CAS-SV

2015 SPITAL, AMBULATORIU, RMB, RADIOLOGIE


 

Plan de management

2015


 

ROI (Regulament de ordine interioară)

2015

Act adiţional ROI

ROF (Regulament de organizare şi funcţionare)

2015

Act adiţional ROF

Regulament intern privind activitatea de tutoriat pentru

personalul medical nou angajat

 


 

Achiziţii publice

2015


 

Investiții

2021


 

Programe de sănătate

Situație perioada 01/01/2015-30/09/2015 pdf


 

Liste de funcții

2017

septembrie .xlsx .pdf

2018

martie .xlsx .pdf

septembrie.xlsx .pdf

2019

martie  .xlsx / .pdf

septembrie .xlsx / .pdf

2020

martie  .xlsx / .pdf

septembrie .xlsx / .pdf

2021

martie  .xlsx / .pdf

septembrie .xlsx / .pdf