Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătății și instituțiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparținând pacienților, aparținătorilor şi medicilor („dumneavoastră” sau „ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate.
Astfel, Ministerul Sănătății şi instituțiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

– în cazul pacienților: în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate;
– în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligațiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Ministerul Sănătății poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și funcționare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităților instituțiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunatățirea calității asistentei medicale acordate populației și în scopuri statistice.

Ministerul Sănătății poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienți și foști pacienți ai instituțiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătății nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate). Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparținători (în cazul pacienților). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăți în funcționarea instituțiilor medicale, precum și organizării și furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional. Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveți drepturile de acces și intervenție asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

De asemenea vă puteți opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și limitele legii. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instantei de judecată competente. Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa Ministerului Sănătății la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituției sanitare care v-a furnizat serviciul medical.

 

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC este înregistrat    ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 8895.

RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR (DATA PROTECTION OFFICER)

Nr. telefon:           0751066872
– Adresă de email:  
dpo@spitalcampulungmoldovenesc.ro

Sari la conținut